Over bijen

scheppen-van-een-zwermIn de vrije natuur leeft een bijenvolk vaak in holle bomen of andere beschutte ruimtes. Dit komt niet veel meer voor. Bijen worden meestal door een imker gehouden in een korf of kast. Een bijenvolk bestaat uit 3 verschillende  soorten bijen, een koningin, 30000 tot  60000 werksters en enkele honderden darren. De koningin is een vrouwelijke  bij, zij zorgt voor het nageslacht. Zij wordt verzorgd door de werksters, die onvruchtbaar zijn en al het werk doen. De darren zijn er alleen voor het nageslacht. Daarna zijn ze niet meer nodig en worden ze vaak doodgestoken.

Het nut van bijen

Dat bijen kunnen steken, weet iedereen. Dat bijen honing maken weet ook iedereen. Wat niet iedereen weet is dat bijen bijzonder nuttig zijn en in de voedselketen een zeer bijzondere plaats innemen. De bij is de belangrijkste bestuiver.  80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven en de bijen zijn dus onmisbaar. Bij het verzamelen van nectar en stuifmeel vliegt de bij van bloem naar bloem, hierbij blijft het kleverige stuifmeel aan het behaarde lichaam van de bij hangen en dit vervolgens meeneemt naar de volgende bloem. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt.

honingraat_1205190_24683969Bijensterfte

Zoals u overal heeft kunnen lezen wordt de bijenpopulatie sinds enkele jaren ernstig bedreigd. In de afgelopen winters zijn veel bijenvolken doodgegaan. Veel imkers vinden in het voorjaar hun bijenkast leeg terug. De oorzaak hiervoor is tot nu toe onbekend. De oorzaak wordt gezocht in een combinatie van insecticiden en parasieten, maar is vooralsnog niet aangetoond.